Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
การเดินทาง
จากถนนสาทรใต้ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ ก่อนขึ้นสะพานตากสิน ให้เลี้ยวซ้ายที่แยกสุรศักดิ์ เข้าสู่ถนนเจริญราษฎร์ (บางท่านรู้จักในนาม
ถนนเหนือ-ใต้ หรือถนนสาทรตัดใหม่ หรือบางคนเรียกถนนจันทน์ตัดใหม่) วิ่งตามทางไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร (จะมีทางด่วนคร่อมอยู่ด้าน
บน) สังเกตุด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายบอกชื่อร้าน "ลีเหล่าหงี" ชัดเจน

ถ้ามาจากถนนพระราม 3 ฝั่งคลองเตย วิ่งตามถนนพระราม 3 มาเรื่อยๆ ข้ามสะพานข้ามแยก สาธุประดิษฐ์ และสะพานข้ามทางแยกใต้ทางด่วน
สะพานแขวน มาถึงแยกเจริญราษฎร์ให้ชิดซ้าย เพื่อมารอเลี้ยวขวาตรงสัญญาณไฟแดงใต้สะพาน ข้ามทางแยก เลี้ยวเข้ามาในถนนเจริญราษฎร์
ร้านลีเหล่าหงี จะอยู่ทางด้านขวามือ ให้ไปกลับรถในจุดกลับรถที่ 3 นับจากเลี้ยวเข้าถนนเจริญราษฎร์มาแล้ว หลังจากกลับรถ ประมาณ 300
เมตร สังเกตุป้ายร้านชัดเจน
 
 
 
 
ภัตตาคาร ลีเหล่าหงี
3687/8 ถนนเจริญราษฎร์ (ถนนเหนือ-ใต้)
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10130
TEL : 02-291-4204-6
MOBLIE : 081-441-3756, 081-433-3605
FAX :  0 2689 9677
เปิดบริการ : เวลา 11:00 - 14:00
และ เวลา 18:00 - 23:00 น. ทุกวัน
 
 
 
 
Link to Idealready